VOEDING

Voeding heeft veel invloed op onze gezondheid. Voor ieder persoon geldt een andere voedingsbehoefte. Een diëtist kan u begeleiden naar een optimaal voedingspatroon passend bij uw behoefte.

BEWEGING

Naast voeding is beweging erg belangrijk. De mate van beweging kan voor iedereen anders zijn. Samen met een diëtist en/of andere paramedici kan er gekeken worden naar de beweegmogelijkheden.

LEEFSTIJL

Een gezonde leefstijl kan soms lastig zijn. De hele dag door maken we keuzes zoals pakken we de fiets of de auto. Welke producten kun je het beste kiezen op een feestje etc. De diëtist kan u hierbij ondersteunen.
49

% VAN DE MENSEN IN NEDERLAND >18 JAAR HEEFT OVERGEWICHT IN 2017

1084100

AANTAL MENSEN DAT IN 2016 NAAR SCHATTING BIJ DE HUISARTS BEKEND IS MET DIABETES MELLITUS

47

% VAN DE NEDERLANDERS > 4 JAAR VOLDEED AAN DE BEWEEGRICHTLIJN IN 2017

LIDMAATSCHAP & REGISTRATIE

Uit kwaliteitsoogpunt zijn wij lid van de NVD en het DCN en staan wij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.