PRIJSLIJST

Deze prijslijst geldt niet voor verzekerde patiënten die voor gecontracteerde zorg in aanmerking komen. Bij twijfel, raadpleeg uw zorgverzekeraar.
  • Eerste consult (60 minuten directe tijd* + 15 minuten indirecte tijd*)
  • Vervolgconsult (30 minuten)
  • Vervolgconsult (15 minuten)
  • E-consult/telefonisch consult (15 minuten)
  • Huisbezoek toeslag

€ 72,00
€ 31,00
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,00

* Er worden twee componenten in rekening gebracht.
– De tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent (directe tijd).
– De tijd waarbij u niet aanwezig bent. De tijd besteed Susanne of Daphne aan het uitwerken van uw gegevens. Hieronder valt het opstellen van een persoonlijk plan en de communicatie naar de verwijzers. De totaal besteden tijd wordt afgerond in kwartieren.

 

VERGOEDING

Dieetadvisering zit in 2019 voor 3 uur in de basisverzekering. Er dient hierbij rekening gehouden te worden met uw eigen risico. Wilt u weten hoeveel eigen risico u nog heeft, raadpleeg dan uw zorgverzekeraar. Voor kinderen onder de 18 jaar geld geen eigen risico. Heeft u een aanvullend pakket bij uw zorgverzekering? Controleer dan bij uw zorgverzekeraar hoeveel uur dieetadvisering hierin is opgenomen.

KETENZORG

Heeft u Diabetes, COPD en/of hart- en vaatziekte? De kans is groot dat u dan onder de ketenzorg valt, dieetadvisering wordt dan volledig vergoed vanuit de zorggroep in uw regio, hierbij is het eigen risico niet van toepassing.